C.5 Zawiadomienie z dnia 16.05.2017 r. Prokuratora Krajowego o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w decyzji administracyjnej wojewody wydanej na podstawie art.2 ustępy 1-3 ustawy z dnia 29.09.1990 r


Leave a Reply