C.3. Wystąpienie z dnia 28.07.2016 r. do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o interwencję i pomoc w wprowadzeniu społecznego projektu ustawy pod obrady Sejmu RP


Leave a Reply