C.2. Wystąpienie z dnia 17.02.2016 r. do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PIS o przejęcie społecznego projektu ustawy i wprowadzenie pod obrady Sejmu RP, jako projektu poselskiego PIS


Leave a Reply