C.7 Prośba z dnia 24.07.2018 r. o spotkanie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w sprawie wspólnego przyjęcia konkluzji obrad w dniu 17.07.2018 r. dotyczącej wykonania pracowniczego prawa pierwokupu mieszkania zakładowego


Leave a Reply