D.1. Opinia prawna z dnia 10.06.2010 r. prof. dr hab. Marka Chmaja dotycząca społecznego (poselskiego) projektu ustawy w sprawie wykonania pracowniczego prawa pierwokupu mieszkania zakładowego w redakcji z dnia 3 marca 2010 r..– druki sejmowe nr 1224, nr 1224A, nr 2275


Leave a Reply