Tekst projektu ustawy..

B.1. Tekst projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości w redakcji z dnia 20.04.2016 r. (c) PROJEKT 20.04.2016 r (c) USTAWA z dnia ………………. 2016 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Więcej…