Tekst projektu ustawy..

B.1. Tekst projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości w redakcji z dnia 20.04.2016 r. (c) PROJEKT 20.04.2016 r (c) USTAWA z dnia ………………. 2016 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Więcej…

Tekst porozumienia

A.1. Tekst porozumienia z dnia 10.06.2010 r. Stowarzyszeń Krajowych, Regionalnych i Zakładowych STOWARZYSZENIA KRAJOWE, REGIONALNE i ZAKŁADOWE POROZUMIENIE z dnia 10 czerwca 2010 r. 1) w sprawie wspólnego działania Stowarzyszeń Krajowych, Regionalnych i Zakładowych Postanowienia ustawy z dnia 7.07.2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości wyjaśniły wiele Więcej…

Wprowadzenie

Warszawa, dnia 14.11.2018r. Część Pierwsza WYKONANIE PRACOWNICZEGO PRAWA PIERWOKUPU MIESZKANIA ZAKŁADOWEGO Edytorem publikowanych treści w części pierwszej tej strony internetowej jest Zespół Wykonawczy Porozumienia z dnia 10.06.2010 r. Stowarzyszeń Krajowych, Regionalnych i Zakładowych, który tą drogą wyraża podziękowanie Stowarzyszeniu Akcja Lokatorska za gościnność na autonomicznej części tej strony internetowej. Administratorem Więcej…