19 lutego 2020 roku przedstawiciele Akcji Lokatorskiej, Stowarzyszenia Obrony Lokatorów oraz lokatorki i lokatorzy nielegalnie sprywatyzowanych mieszkań zakładowych z Wrocławia spotkali się na rozmowach z nowo mianowanym Wojewodą Dolnośląskim Jarosławem Obremskim. Spotkanie było kontynuacją rozmów jakie organizacje lokatorskie prowadzą z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim od roku 2017.

Strona społeczna podkreśliła coraz bardziej dramatyczną sytuację lokatorów i lokatorek, którzy muszą stale mierzyć się z podwyżkami czynszów, groźbami eksmisji i ciąganiem po sądach. Szczególnie niepokojąca była kolejna ofensywa ze strony spółki MEGA-BAT, właściciela ok. 40 mieszkań przy ulicy Zaułek Rogoziński, którego działania doprowadziły do znacznych podwyżek czynszów oraz kolejnych wypowiedzeń umów najmu. Lokatorzy i lokatorki zwrócili także uwagę wojewody, że wprowadzone przez rząd rozwiązanie – polegające na możliwości wykupu byłych mieszkań zakładowych przez gminy z 50% bonifikatą z budżetu centralnego – nie sprawdza się we Wrocławiu ze względu na brak woli zaangażowania się ze strony miasta. 

Po wysłuchaniu głosów lokatorów i lokatorek wojewoda Obremski zadeklarował gotowość przekazania ich stanowiska, przede wszystkim przedstawionej krytyki funkcjonujących rozwiązań, odpowiednim ministerstwom lecz podkreślił, że nie może zagwarantować konkretnych rezultatów tej interwencji. Zdaniem wojewody Obremskiego konieczne będzie wybadanie w Warszawie realnych szans na wprowadzenie rozwiązań alternatywnych wobec wykupu mieszkań przez gminy. Jednocześnie obie strony doszły do porozumienia co do dalszej współpracy nad wprowadzeniem w życie rozwiązań istniejących. Mają one przyjąć postać serii spotkań “grupy roboczej” złożonej z przedstawicieli strony lokatorskiej oraz pracowników i pracownic Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zajmującej się m.in. przygotowaniem projektu rekomunalizacji sprywatyzowanych mieszkań zakładowych.    

Strona lokatorska wyszła ze spotkania umiarkowanie usatysfakcjonowana ale zadowolona, że spotkanie przełamało impas w stosunkach z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim trwający od czasu ustąpienia ze stanowiska wojewody pana Pawła Hreniaka. 

 


Leave a Reply