Białystok 03.07.2019 r.
Szanowni Państwo:

Prezydent RP –  Pan Andrzej Duda

Prezes  Partii Prawo i Sprawiedliwość – Pan Jarosław Kaczyński

Prezes Rady Ministrów – Pan Mateusz Morawiecki

Minister Inwestycji i Rozwoju – Pan Jerzy Kwieciński

Do wiadomości –

Przewodniczący KP PIS – Pan Ryszard Terlecki

Poseł na Sejm RP – Pan Jerzy Polaczek,

Poseł do Parlamentu Europejskiego – Pani Izabela Kloc

 

Poniżej przedstawiamy apel Pani Elżbiety Adach do naczelnych organów Państwa i do Partii Prawo i Sprawiedliwość w sprawie wykonania  prawa pierwokupu   zajmowanych przez nas pracowniczych mieszkań zakładowych otrzymanych za pracę w państwowych zakładach pracy. Prawo to zostało określone w artykule 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. i jest rekapitulacją obowiązujących przepisów ustawowych od dnia 5 grudnia 1990 r. Zwracamy się o niezwłoczną interwencję w celu wykonania tego prawa, którego uporczywie nie wykonuje się od czternastu lat. Informujemy, że w tej sprawie przedstawiliśmy projekt ustawy z dnia 20.04.2016 r. (c) a w jego uzasadnieniu przedstawiliśmy obowiązujący stan prawny i faktyczny do którego nikt nie chce się odnieść i nas wysłuchać. To powoduje dalszą zwłokę która  skutkuje wyrzucaniem na bruk osoby uprawnione z własnych pracowniczych mieszkań zakładowych. Obok tych działań, obliczonych na zwłokę, proponuje się nam bezprawne działania zastępcze. W tych działaniach należne nam prawo pierwokupu, będące legitymacją własności chronionej konstytucyjnie, przekształca się więc to nasze prawo własności w prawo pierwszeństwa nabycia wynikające z najmu i w ten sposób czyni się właścicielem tego mieszkania  osobę trzecią, a nas czyni się jedynie najemcą i pozbawia prawa własności. Obiecuje się więc nam niemożliwą do wykonania jałmużnę w ramach państwowego Funduszu Dopłat o którym mowa w załączonym piśmie. Taka regulacja jest niemożliwa, ponieważ osobie trzeciej, jako właścicielowi, ustawodawca nie może nakazać zbycia tego mieszkania oraz nie może wskazać komu, kiedy i za jaką cenę ma zbyć to mieszkanie. Nie można także zobowiązać gminy do nabycia tego mieszkania  finansowanego częściowo ze środków własnych, a następnie nie można zobowiązać gminy do zbycia nam tego mieszkania na warunkach należnego nam prawa pierwokupu. Oznacza to bowiem zburzenie obowiązującego porządku prawnego, który ustawodawca w art. 598 §2 Kodeksu cywilnego zrównał z kradzieżą samochodu, a różnica polega na zwrocie samochodu (rzeczy ruchomej) w ciągu tygodnia a mieszkanie (nieruchomości) w ciągu miesiąca od dnia ujawnienia bezprawnego jego zbycia. Przebieg wykonania należnego nam prawa pierwokupu przedstawiła w poniższym mail’u Pani Elżbieta Adach.

Z wyrazami należnego szacunku – Lucyna i Krzysztof Bagnowscy

Sygnatariusze Porozumienia Stowarzyszeń

Krajowych, Regionalnych i Zakładowych.

(Adres: Lucyna i Krzysztof Bagnowscy, 15-617 Białystok ul: Nowosielska 62/30; tel. 669 224 757)

 

Pozdrawiam smutno.

Dla decydentów nie liczy się trud starych ludzi domagających się sprawiedliwości.

Nie liczy się moralność i etyka w stosunku do oszukanych przez państwo i prawo najemców mieszkań zakładowych sprzedanych hurtem, na pniu, bez poszanowania ich prawa pierwokupu … bo czyż jest to etyczne i moralne, że decyzja Marszałka (w załączonym piśmie) jest powtórzeniem decyzji z końców kadencji parlamentarnych w latach 2001, 2005, 2007, 2011, 2015…. I teraz to nieszczęsne pismo na koniec kadencji 2019.

Boże Jedyny, czy my jeszcze doczekamy tej elementarnej sprawiedliwości ?! Ileż to lat potrzebnych jest jeszcze sejmowi na przekreślenie tamtego transformacyjnego draństwa ?!

Chciałoby się zawołać, że wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli do pod dźwignięcia tego tematu mimo wszystko i odważnego, niezwłocznego doprowadzenia go do szczęśliwego zakończenia.

Ale czy to coś da ?

Czy jest szansa, że na raz padnie odważna decyzja: PROCEDUJEMY !

Czy mamy jakiekolwiek szanse z bezduszną machiną urzędniczo – administracyjną ?

Czy ludzie decydujący o naszym losie rozumieją właściwie problem i  zdążą nam pomóc jeszcze za naszego życia, bo przecież wszyscy skrzywdzeni dożywamy już swych dni ?!

DOBRA ZMIANO nie odwracaj się do nas plecami …

 

Elżbieta Adach

Komitet Obrony Mieszkańców Mieszkań Zakładowych Huty ZABRZE

W ramach

Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Krajowych, Regionalnych i Zakładowych

 


Leave a Reply