W piętek 22 czerwca odbyło się tzw. „Spotkanie Trójstronne” dotyczące sprywatyzowanych mieszkań przy ul. Ślicznej i Zaułek Rogoziński. Wzięły w nim udział trzy strony: lokatorzy, Gmina Wrocław oraz Urząd Wojewódzki. Lokatorzy wystąpili z wnioskiem o wykup sprywatyzowanych mieszkań przez Gminę i włączenie ich do zasobu komunalnego miasta Wrocławia. Na mocy obowiązujących przepisów na wniosek Wojewody możliwa jest dofinansowanie 50% kosztów wykupu z budżetu państwa. Po kilku spotkaniach przedstawicieli lokatorów i aktywistów/ek z władzami wojewódzkimi pomysł został przyjęty, jednak kluczowa pozostawała jeszcze opinia miasta. Podczas spotkania trójstronnego przedstawiciel Gminy Wrocław zadeklarował, że miasto nie zamierza powiększać zasobu komunalnego, powołując się na nieprawdziwej przesłance, że żadne inne „duże” miasto nie skorzystało z takiej możliwości (przypominamy, że Zabrze wykupiło większość mieszkań zakładowych i jest to opcja rozpatrywana także przez inne miasta). Skutek odmowy urzędu miasta jest dla lokatorów tragiczny.


Leave a Reply