Stowarzyszenie Akcja Lokatorska z Wrocławia złożyła zapytanie w formie dostępu do informacji publicznej o to ile wpłynęło wniosków na dofinansowanie wykupu mieszkań zakładowych przez gminy. Wniosek złożono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz do Banku Gospodarstwa Krajowego. Czekamy na odpowiedź. Mamy nadzieję dowiedzieć się czy program ten nie jest fikcją oraz jakie sumy pieniędzy pozostaną na kolejny rok. Przypominamy, że prezydent Katowic zobowiązał się do wykupu mieszkań, a Wojewoda Dolnośląski także poparł lokatorów zakładowych w tej kwestii. Niestety Gmina Wrocław odmówiła wykupu twierdząc, że skoro nikt inny nie wykupuje to oni też nie będą. Być może uda się udowodnić, że inne Gminy chcą skorzystać z tej możliwości.

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji
w następującym zakresie:

Proszę o udostępnienie informacji ile zostało złożonych wniosków o dofinansowanie wykupu mieszkań zakładowych zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw na dzień dzisiejszy (24.09.2018) oraz o informację, które gminy złożyły wnioski i ile wynosi łączny koszt dofinansowania złożonych wniosków.


Leave a Reply